Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Noreikiškių lopšelis-darželis "Ąžuolėlis"


about
BENDRA INFORMACIJA Vizija Atvira edukaciniams pokyčiams, propaguojanti sveiką gyvenseną, moderni ugdymo įstaiga, atliepianti kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir užtikrinanti ugdymo proceso kokybę. Misija Ikimokyklinė įstaiga teikianti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinanti prigimtinius, kultūros, tautinius, socialinius ir pažintinius poreikius, siekianti sėkmingos ugdytinio mokymo(si) mokykloje pradžios. Uždaviniai Tobulinti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę įstaigos aplinką. Formuoti vaikų kultūrinius-higieninius įgūdžius ir įpročius. Stiprinti vaikų sveikatą. Tobulinti pedagogų kompetenciją. Siekti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo, ugdant vaikų saviraišką ir kūrybiškumą. Skatinti vaikų patirtinį mokymą(si). Užtikrinti turiningą ugdymą. Tobulinti vaikų ugdymo individualizavimą, įgyvendinant vaikų idėjas. Veiklos kryptys Saugaus ir sveiko vaiko ugdymas Ugdymo kokybės gerinimas Vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Jurgita Bonkevičiūtė

Tėvai Mokiniai