0
,,Sveikatinimo idėjų konkursas - įgyvendinami sumanymai“

2020-05-12

Labai aktyviai Jus kviečiame sudalyvauti šių mokslo metų ,,Sveikatinimo idėjų konkurse" ir gauti finansavimą savo ugdymo įstaigos parengtam projektui :) Esame pasiruošę finansuoti net 5 projektus! Gal būt tai bus Jūsų ugdymo įstaigos sporto šventė? Sveikatai palankių užkandžių popietė mokykloje? Mokyklos leidinys? Ar koks kitas sumanymas? Šiuo paskelbtu konkursu siekiame paremti originaliausias idėjas, kuriomis ugdymo įstaigų bendruomenėse būtų galima populiarinti sveiką gyvenseną. 

Labai labai kviečiame visas ugdymo įstaigas išbandyti jėgas šiame konkurse! 

Dėl paraiškos formos kreipkitės el. paštu: laura@sveikatiada.lt

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Sveikatinimo idėjų konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimą, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.
2.  Konkursą organizuoja VšĮ „Tikra mityba“.
3.  Konkurse gali dalyvauti visos ,,Sveikatiados“ projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos.
4. Konkurso laikotarpis: gegužės 12 d. – birželio 5d.
5.  Konkurso tikslas – skatinti ir paremti ugdymo įstaigų projektų įgyvendinimą.
II.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkurse dalyvaujančios ugdymo įstaigos turi užpildyti paraiškos formą, kurioje reikia, kuo plačiau ir aiškiau aprašyti, savo sugalvotą idėją, galinčią pagerinti bendruomenės narių sveikatą. Paraiškos formą rasite prisegtuke.                                                                                               
7. Užpildytą formą siųskite:
laura@sveikatiada.lt.
8. Iš visų gautų paraiškų konkurso komisija atrenka 5 geriausias idėjas ir skiria po 120 eurų kiekvienos iš jų įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti ugdymo įstaigos prašomą maksimali suma gali būti – 120 Eur.
9. Projekto paraiškų vertinime dalyvauja ,,Sveikatiados“ projekto atstovai.
10. Konkurso komisija vertins:

  • atitikimą konkurso nuostatoms;
  • siūlomos idėjos masiškumą bei originalumą;
  • projekto svarbą mokyklos bendruomenei;
  • bendruomenės bei partnerių įtraukimą;
  • projekto tęstinumą.

11. Konkursui projekto paraiškas siųskite iki 2020 m. birželio 5 dienos. 
12. Sveikatinimo idėjų konkurso laimėtojai bus paskelbti 2020 m. birželio 12 dieną interneto svetainėje
www.sveikatiada.lt ir „Sveikatiados“ Facebook puslapyje. Konkurso dalyviai taip pat bus informuoti asmeniškai registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu.
13. Atrinktos konkursą laimėjusios įstaigos pasirašo konkurso bendradarbiavimo sutartis ir į pateiktą banko sąskaitą gauna finansinį pavedimą projektui įgyvendinti.
14. Projektą ugdymo įstaiga privalo įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Įgyvendinusi veiklą, ugdymo įstaiga pateikia ataskaitą ir įgyvendinimo akimirkas įamžinančias nuotraukas.
15. Konkurso dalyvis vadovaujasi žaidimo taisyklėmis, nurodytomis interneto tinklapyje www.sveikatiada.lt. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti konkurso eigoje be išankstinio pranešimo.
16. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkurso vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs interneto tinklapyje.
17. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo konkurso vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
18.  Konkurso dalyviai, siųsdami paraišką, pristatymą ar kitą pateiktį sutinka, kad jų kūrybiniai darbai būtų naudojami vykdant švietėjišką sporto ir sveikos gyvensenos propagavimo veiklą, publikuojami viešai visuomenės informavimo priemonėmis (projekto tinklapyje www.sveikatiada.lt, Facebook puslapyje,“ ir kt.).
 
Kviečiame ugdymo įstaigas aktyviai dalyvauti konkurse!
Jeigu turite klausimų, rašykite
laura@sveikatiada.lt arba skambinkite 867257080.