0
SVEIKATINIMO IDĖJŲ KONKURSAS 2018

2018-04-05

Pavasarį „Sveikatiada“ kartu su projekto rėmėjais UAB „Pontem“, UAB „Kretingos maistas“ kviečia visas projekte dalyvaujančias mokyklas ir darželius dalyvauti tradiciniu tapusiame sveikatinimo idėjų konkurse. Dažnai mokyklos turi idėjų ir minčių, kaip galima būtų vykdyti sveikatinimo renginius ir veiklas, tačiau jos stokoja finansavimo. Šiuo konkursu siekiame paremti mokyklų geras idėjas ir skirti finansavimą joms įgyvendinti. Konkurso pradžią - balandžio 3 diena, paraiškas ugdymo įstaigos galės teikti iki balandžio 30 dienos. Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 7 dieną.

Kiekviena mokymo įstaiga, norinti dalyvauti sveikatinimo idėjų konkurse, turi užpildyti paraiškos formą, kurioje reikia plačiau papasakoti apie savo sugalvotą idėją, galinčią pagerinti bendruomenės narių sveikatą. 

Iš visų gautų paraiškų „Sveikatiada“ atrenka geriausias 10 idėjų ir skiria po 120 eurų kiekvienos Vertinant paraiškas kviečiami dalyvauti ir konkurso rėmėjo atstovai. Įgyvendinę veiklą ugdymo įstaiga pateikia ataskaitą.

Praėjusiais metais konkurse dalyvavo 63 ugdymo įstaigos, buvo organizuojamos sveikatingumo stovyklos, žygiai, sporto šventės, auginami daržai, ruošiami ,,Basakojų takai“, įgyvendinami pertraukų užimtumo renginiai.


Sveikatinimo idėjų konkursas
2018 m.
 
„Sveikatiada“ kartu su konkurso rėmėjais UAB „Pontem“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ kviečia visas projekte dalyvaujančias mokyklas ir darželius dalyvauti sveikatinimo idėjų konkurse ir parengti projektus! Geriausi projektai gaus finansavimą juos gyvendinti. Šiuo konkursu siekiame paremti originaliausias idėjas, kuriomis ugdymo įstaigų bendruomenėse būtų galima populiarinti sveiką gyvenseną.
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Sveikatinimo idėjų konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimą, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.
2.  Konkursą organizuoja VšĮ „Tikra mityba“.
3.  Konkurse gali dalyvauti visos ,,Sveikatiados“ projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos.
4. Konkurso laikotarpis: balandžio 3d. – balandžio 30d.
5.  Konkurso tikslas – skatinti ir paremti ugdymo įstaigų projektų įgyvendinimą.
II.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6.  Konkurse dalyvaujančios ugdymo įstaigos turi užpildyti paraiškos formą, kurioje reikia, kuo plačiau ir aiškiau aprašyti, savo sugalvotą idėją, galinčią pagerinti bendruomenės narių sveikatą. Paraiškos formą rasite prisegtuke.
7. Užpildytą formą siųskite:
laura@sveikatiada.lt.
8. Iš visų gautų paraiškų konkurso komisija atrenka geriausias 10 idėjų ir skiria po 120 eurų kiekvienos iš jų įgyvendinimui. Projektui įgyvendinti ugdymo įstaigos prašomą suma 120 eur.
9. Projekto paraiškų vertinime dalyvauja ir konkurso rėmėjų atstovai.
10. Konkurso komisija vertins:

  • atitikimą konkurso nuostatoms;
  • siūlomos idėjos masiškumą bei originalumą;
  • projekto svarbą mokyklos bendruomenei;
  • bendruomenės bei partnerių įtraukimą;
  • projekto tęstinumą.
11. Konkursui projekto paraiškas siųskite iki 2018 m. balandžio 30 dienos. 
12. Sveikatinimo idėjų konkurso laimėtojai bus paskelbti 2018 m. gegužės 7 dieną interneto tinklapyje
www.sveikatiada.lt ir „Sveikatiados“ facebook paskyroje. Konkurso dalyviai taip pat bus informuoti asmeniškai registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu.
13. Atrinktos konkursą laimėjusios įstaigos pasirašo konkurso bendradarbiavimo sutartis ir į pateiktą banko sąskaitą gauna pavedimą projektui įgyvendinti.
14. Įgyvendinusi veiklą, ugdymo įstaiga pateikia ataskaitą ir įgyvendinimo akimirkas įamžinančias nuotraukas.
15. Konkurso dalyvis vadovaujasi žaidimo taisyklėmis, nurodytomis interneto tinklapyje www.sveikatiada.lt. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti konkurso eigoje be išankstinio pranešimo.
16. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkurso vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs interneto tinklapyje.
17. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo konkurso vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
18.  Konkurso dalyviai, siųsdami paraišką, pristatymą ar kitą pateiktį sutinka, kad jų kūrybiniai  darbai būtų naudojami vykdant švietėjišką sporto ir sveikos gyvensenos propagavimo veiklą publikuojami viešai visuomenės informavimo priemonėmis (projekto tinklapyje www.sveikatiada.lt, Facebook puslapyje,“ ir kt.).
 
Kviečiame mokyklas registruotis ir aktyviai dalyvauti konkurse!
Jeigu turite klausimų, rašykite
laura@sveikatiada.lt arba skambinkite 867257080.

Sveikatinimo idėjų konkurso paraiška