0
,,Sveikatiada" tapo nevyriausybiniu partneriu!

2017-09-13

Suprasdami, kad vaikams ir jaunimui vienas didžiausių gerų aktyvaus gyvenimo įgūdžių formavimo pavyzdžių yra mokykla, kompleksiniam mokinių fizinio aktyvumo skatinimui rengiama Aktyvios mokyklos koncepcija, kurios sudėtiniai komponentai apima ne tik sporto, bet ir aktyvumo, bendruomenių įtraukimo, palankių sąlygų kūrimą. Aktyvi mokykla – tai mokykla, kuri rūpinasi mokinių, jų tėvų, darbuotojų fizineprotine ir socialine gerove. Šioms veikloms įvertinti rengiama aktyvios mokyklos koncepcija.

Aktyvios mokyklos modelis - tai mokinių fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną skatinantis ,,Kurk Lietuvai" projektas. ,,Sveikatiada" turėdama ilgametę patirtį ir įgūdžius didinant mokinių sveikatos raštingumą, tampa nevyriausybiniu projekto partneriu.

Daugiau informacijos: 
http://kurklt.lt/projektai/mokiniu-fizinio-aktyvumo-ir-sveikos-gyvensenos-skatinimas/