0
Metodinių rekomendacijų leidinį „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“

2020-11-23

Metodines rekomendacijas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“ sudaro šeši tarpusavyje glaudžiai susiję moduliai. Medžiaga dėstoma nuosekliai, nuo paprastų klausimų pereinant prie sudėtingesnių. Vadovaudamiesi šiomis metodinėmis rekomendacijomis, mokytojai galės įdomiai mokiniams pateikti sveikos mitybos esmines žinias bei išaiškinti fizinio aktyvumo naudą. Šių metodinių rekomendacijų tikslas yra suteikti mokiniams žinių ir supratimo fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos temomis, kad tai peraugtų į kasdienį įprastą gyvenimo būdą, apimantį mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius sveikatos gerinimo labui.
 
Internetinį leidinį rasite čia: https://issuu.com/sveikatiada/docs/internetinis_leidinys?fbclid=IwAR38QWoKBfRjLWALNHMG5UQTEFBAnGVPzVtRw68fKhXFJsR1XMWHF_GQocs

Projektas yra finansiškai remiamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija.