0 0
Konferencija „VAIKŲ MAITINIMO (R)EVOLIUCIJA UGDYMO ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE“

2018-11-13

Vaikų maitinimas ugdymo įstaigose šiandien kelia didelį visuomenės susidomėjimą, nerimą ir rūpestį – ši tema plačiai komentuojama žiniasklaidoje, įvairiuose tėvų forumuose. Šeimose taip pat aktyviai diskutuojama apie maitinimo kokybę, stebima, ar tikrai vaikai grįžta iš ugdymo įstaigos pavalgę, svarstoma, ar maistas ugdymo įstaigoje yra sveikas ir skanus.

Pedagogai ir tėvai sutaria, kad pokyčiai šioje srityje būtini: sveikesnės ir kokybiškesnės vaikų mitybos siekia visi, ir ne tik Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje.

Tačiau ar mes Lietuvoje tikrai pasukome sveikatos ir modernėjimo keliu, ar naujiems pokyčiams pakanka mokslinio pagrindo, ar ne per daug atsirado šioje srityje perteklinio reglamentavimo, ar nešvaistome veltui maisto. 

Diskutuojant šia tema š. m. spalio 29d. Seime vyko  konferencija „VAIKŲ MAITINIMO (R)EVOLIUCIJA UGDYMO ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE“,  kurią organizavo LR Seimo narė Raminta Popovienė bei VŠĮ „Tikra mityba“, projektas – socialinė iniciatyva „Sveikatiada“.

Į konferenciją atvyko visi, kam rūpi vaikų maitinimo revoliucijos problemos: atsakingų institucijų ir savivaldybių specialistai, vaikų ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dietistai, maitinimo organizatoriai ir gamintojai, tėvelių atstovai. Kad ši tema šiandien yra visiems labai aktuali, parodė didžiulis susidomėjimas šiuo renginiu – į konferenciją užsiregistravo daugiau kaip 350 dalyvių, registracija buvo sustabdyta jau vos po kelių dienų, visi norintys neturėjo galimybių patekti.Konferencijos tikslas buvo pristatyti ir aptarti respublikines vaikų maitinimo aktualijas - rezonansinius vaikų mitybos reglamentavimo aspektus, maisto švaistymo mažinimo politiką, išlikusias pritaikyto maitinimo problemas, tėvų ir savivaldybių lūkesčius šioje srityje.

Konferencijoje dalyvavo labai gerbiami institucijų atstovai
Konferenciją atidarė ir dalyvius pasveikino seimo narė Raminta Popovienė. Konferencijos pirmąjį pranešimą pristatė Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą - Vytenis Andriukaitis. Ekologišką vietinį maistą bei vykdomus pilotinius projektus ugdymo įstaigose pristatė LR žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė. Apie vaikų mitybos reglamentavimo naujoves ir tolesnį tobulinimą konferencijoje pranešimą skaitė LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Ieva, Gudanavičienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė pristatė vaikų maitinimo organizavimo pokyčius ugdymo įstaigose.

Konferencijoje buvo pasidalinta gerąja patirtimi
Jau devynerius metus vykdoma socialinė iniciatyva projektas ,,Sveikatiada“ puikus pavyzdys, kuomet stiprinant socialiai atsakingo verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimą yra sprendžiamos visuomeninės problemos. Tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius mokiniams patrauklioms priemonėmis - žaidynėmis, viktorinomis, mankštomis, šokiais bei kita netradicine interaktyvia veikla pamokose, pertraukų metu ir po pamokų.

Antrojoje konferencijos dalyje apie patirtį ugdant vaikus sveikos mitybos principų pasakojo Kauno ,,Nemuno“ mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė, taip pat buvo  pristatytas vaikų maitinimo organizavimas savivaldybėse, iškylančios problemos bei lūkesčiai – pranešimą skaitė Kauno r. savivaldybės administracijos vyr. Specialist Žydra Narbutienė. Vaikų maitinimo strategijas pristatė Lietuvos dietologų draugijos prezidentė Rūta Petereit. Apie išlikusios alergiškų vaikų mitybos problemos kalbėjo Lietuvos Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos prezidentė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dr. doc. Jūratė Staikūnienė. Konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos Tėvų forumo pirmininkas  Darius Trečiakauskas – jis konferencijos dalyviams pristatė, ką apie šias vaikų maitinimo naujovės galvoja tėvai.

Konferencijos dalyviai, siekdami tobulinti rezonansinius vaikų mitybos reglamentavimo aspektus, įgyvendinti maisto švaistymo mažinimo politiką, spręsti išlikusias pritaikyto maitinimo problemas, įgyvendinti tėvų ir savivaldybių lūkesčius šioje srityje, priėmė konferencijos rezoliuciją, kuri bus išsiųsta LR Seimui, Vyriausybei, LR Sveikatos ir Žemės ūkio ministerijoms, savivaldybėms.
Rezoliucija siūloma:
1. Siekti, kad sveikatai palankus maistas, modernios gamybos technologijos, jaukių maitinimo aplinkų kūrimas, šiuolaikiniai mokinių aptarnavimo būdai būtų savivaldybių prioritetų sąraše.
2. Ugdymo įstaigų steigėjams didesnį dėmesį skirti maisto tvarkymo patalpoms ir jų higienos būklei, sudaryti sąlygas gaminti maistą ugdymo įstaigoje.
3. Tęsti tolesnį įstatyminės bazės (Vaikų maitinimo tvarkos aprašo) tobulinimo procesą, įjungiant platesnę mokslinę bendruomenę, mitybos specialistus-praktikus, Lietuvos pramonės atstovus.
4. Kovoti prieš maisto švaistymą, parengti nacionalinę maisto atliekų mažinimo strategiją.
5. Skatinti savivaldybes ir mokyklas diegti Kauno rajono savivaldybės mokyklose išbandytą švediško stalo modelį. Atsakingoms institucijoms padėti šį projektą įgyvendinti ir plėsti.
6. Suteikti šiuo metu labai ypač reikalingą realią praktinę pagalbą mokykloms maitinimo organizavimo srityje: ieškoti galimybių lengvinti ir modernizuoti valgiaraščių rengimo ir jų derinimo procesą, sukurti ir nemokamai svetainėje www.smlpc.lt viešai paskelbti sveikatai palankių patiekalų receptus ir VMVT suderintus valgiaraščius (iki 2018-12-31), juos periodiškai atnaujinti. Parengti standartizuotus valgiaraščius dažniausiai pasitaikantiems vaikų alergijos atvejams.
7. Siekiant užtikrinti reguliarią ir pilnavertę visų vaikų mitybą bei mažinti mokinių socialinę atskirtį, ieškoti galimybių nemokamai maitinti visus (arba jaunesnio mokyklinio amžiaus) vaikus, skiriant jiems bent vieną sveikatai palankų patiekalą per dieną, pasinaudoti Skandinavijos šalių gerąja patirtimi.
8. Savivaldybių administracijoms - organizuoti suskaidytus viešuosius pirkimus, teikiant pirmenybę maisto produktams ir žaliavoms, atitinkantiems ekologinio ūkininkavimo, nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reikalavimus. VMVT – kontroliuoti, kad vaikų ugdymo įstaigoms būti tiekiami ekologiški ir pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos reikalavimus pagaminti produktai. ŽŪM – Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo  ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių 2018–2019 mokslo metams gerąją praktiką taikyti ir toliau, įtraukiant kuo daugiau vaikų ugdymo įstaigų.
9. Skatinti ugdymo įstaigas kelti darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sveikatai palankios mitybos įpročius, formuoti vaikų valgymo kultūrą, šviesti tėvus ir įstaigų bendruomenę.

Konferencijos dalyviai ne tik gavo vertingos aktualios informacijos, bet ir aktyviai diskutavo interaktyvioje diskusijoje, išsakė savo nuomonę, pasidalino patirtimi, uždavė klausimus pranešėjams.


         
Už sveikatai palankius užkandžius ir gėrimus dėkojame konferencijos draugams: UAB ,,Kauno vaisių ir daržovių prekyba“, UAB ,,Straikas“, UAB ,,Druskininkų Rasa” UAB ,,Bruneros“ ir UAB ,,Sanitex“.