524
SVEIKATINIMO IDĖJŲ KONKURSAS: ,,JUDĖK IR TOBULĖK“

2017-08-01

2017 m. gegužės 12 dieną vyko renginys, šeimos dienai bei sporto metams paminėti. Šia proga buvo organizuojamas Alytaus rajono ugdymo įstaigų moksleivių piešinių konkursas „Judėk ir tobulėk“,  kurio tikslas – lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas. Visi mokinių darbai buvo eksponuojami mokykloje.

Mokyklos atstovai labai džiaugėsi gavę dalinį projekto ,,Sveikatiada" rėmėjų UAB ,,Pontem" ir VšĮ ,,Kretingos maistas" finansavimą. Mokykla projekte dalyvauja jau daug metų ir be galo džiaugiasi siūlomomis veiklomis.

Organizuotame renginyje dalyvavo Simno kultūros centro folklorinis ansamblis „Serbenta“. Pasiklausę ansamblio dainų mokiniai pakvietė ansamblio nares, mokytojas, renginyje dalyvavusias mamas sušokti keletą lietuvių liaudies šokių. 

Mokyklos direktorė Janina Žeimienė pasveikindama renginio dalyvius su Šeimos diena, pirmiausia pasidžiaugė savo didžiąja šeima – mokiniais ir mokyklos bendruomene.

Po kultūrinės renginio dalies visi vaišinosi sveikais priešpiečiais, po to vyresnieji ugdytiniai išėjo į bažnyčią sudalyvauti Šv. Mišių aukoje, o jaunesni drauge su atvykusiais Krosnos mokyklos pradinukais mėgavosi pasivažinėjimu su ponio tempiama „bričkute“.

Renginį užbaigė varžybos ir estafetės sporto salėje, o gydomosios kūno kultūros kabinete vyko užsiėmimai su įvairiomis sportui ir reabilitacijai skirtomis priemonėmis. Be galo įdomios buvo pradinukų salės futboliuko varžybos tarp Simno specialiosios ir Krosnos mokyklų komandų.

Tik tinkamoje (funkcionalioje, saugioje, higieniškoje, estetiškoje) mokymosi aplinkoje, kurioje vyravo šilti, emociškai saugūs, tolerancija, laisvu pasirinkimu ir atsakomybe, lankstumu ir kūrybiškumu grindžiami tarpusavio santykiai tarp vaikų, vaikų ir pedagogų, tėvų, vyko sklandus programos įgyvendinimas. Veiksmingas palankus požiūris į kiekvieną vaiką – nesvarbu, iš kokios socialinės - kultūrinės aplinkos jis būtų, kokiais gabumais ar mokėjimais pasižymėtų. Sudarėme tinkamas sąlygas kiekvienam renginio dalyviui atsiskleisti ir tobulėti, įgyti naujų ir patobulinti turimas kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai, būti fiziškai aktyviais ir mokymuisi visą gyvenimą.
                                                    
Smagiai, naudingai ir kokybiškai praleistas laikas Simno specialiosios mokyklos šeimoje visiems dalyvavusiems renginyje paliko puikius įspūdžius, suteikė gerų emocijų ir naujų pažinčių.
Projekte dalyvavo apie 100 dalyvių (tame tarpe rajono ugdymo įstaigų dalyviai piešinių konkurse).