0
Fizinis aktyvumas vaikystėje

2016-06-08

Marijampolės Mokolų mokykla - darželis įgyvedino savo sveikatingumo idėją „Judu- tai augu“ laimėję „Sveikatiados“ ir draugų UAB „Pontem“, UAB „Kreingos maistas“ konkurse. Įstaiga dalyvavo programos „Sveikatiada“ paskelbtame „Sveikatinimo idėjų konkurse“ ir jį laimėję galėjo savo mokyklos bendruomenei padovanoti pilną įspūdžių sporto  šventę. 

Mokolų mokykla - darželis  pakvietė vaikus ir tėvelius į sporto fiestą, kur dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse: virvės traukimo, krepšinio, kvadrato, futboliuko.  Vyko lenktynės paspirtukais, o taip pat parodomosios regbio varžybos. Ne tik sportavo, bet apie sveiką mitybą taip pat diskutavo.
 
„Mokiniai suvokė sveikatą kaip vertybę. Net ir šeimų nariai susidomėjo  fiziniu aktyvumu, sportu ir aktyviai padėjo organizuoti sportines rungtis, estafetes. Tėvai paskatinti labiau domėtis sveikos mitybos klausimais, suprasti saugios ir sveikos aplinkos reikšmę žmogaus gyvenime. Prisidėjome formuojant fizinio aktyvumo poreikį tolimesniam vaikų gyvenimui bei  mokėme kultūringo bendravimo,“- sporto šventę komentavo viena iš šventės organizatorių, socialinė pedagogė Giedrė Karčiauskienė.

Suaugusiųjų, pagrindinis vaidmuo yra pastebėti, gerbti ir puoselėti natūralų, nepakartojamą vaiko augimą. Fizinis aktyvumas – ypač svarbus sveikos gyvensenos komponentas, kurį turime suformuoti jau vaikystėje. Fizinio aktyvumo skatinimas turi būti vykdomas nuolatos ir mokykloje, ir šeimoje.  Mokykla yra vieta, kurioje mokymo ir sveikatingumo projektai gali turėti didžiausią poveikį, nes pasiekia žmogų imliausiame jo gyvenimo periode – vaikystėje.  Vaikų sveikatą kasdien veikia įvairūs veiksniai: ugdymosi aplinka, mityba, fizinis aktyvumas, laisvalaikio praleidimas ir daugelis kitų. Kadangi gera sveikata nėra savaime būdinga, siekiant jos reikia valios, pastangų, supratimo, kas gerina sveikatą, o kas žaloja, taip pat sistemingo bei nuoseklaus vaikų ir tėvų  švietimo. 

Šventėje dalyvavo 231 priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniai, o taip pat 50 tėvelių ir pedagogų.  Ketvirtokė Akvilė Zapolskytė žaidynių metu suprato, koks svarbus yra bendruomeniškumas ir bendras tikslo siekimas:"Kiekvienas vaikas dalyvauja, stengiasi ir  yra labai, labai svarbi komandos dalis, bet vienas vaikas niekada nebus komanda, nes komanda ir vienybė - tai jėga".

Už aktyvų dalyvavimą mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir kamuoliais, už sportinius laimėjmus – diplomais. Šio projekto tikslas - naudojant aktyvias veiklas padėti įgyti žinių, formuoti gebėjimus, ugdyti vertybines nuostatas susijusias su aktyviu laisvalaikio praleidimu.