0 0 0 0 0
2. ,,Sveikatinimo idėjų konkursas" 2018 metai

2018-06-26

Birželio 13 dieną mokykloje kūno kultūros mokytoja Aldutė Mikulskienė organizavo projektą „Sportuojanti bendruomenė“, kuris dalinai finansuojamas iš Alytaus rajono savivaldybės sporto programos ir projekto „Sveikatiada“ rėmėjų lėšų.

Projekto tikslas –suburti kuo daugiau įvairaus fizinio pajėgumo vaikų, paauglių ir suaugusių, ugdyti jų fizinį raštingumą, įtraukti į fizinę veiklą, kad įgytų naujų žinių bei įgūdžių apie sveiką gyvenseną, sportui skirtas priemones, įvairius sportinius žaidimus, lengvosios atletikos rūšis, netradicinio fizinio aktyvumo ir laisvalaikio formas, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas, ugdyti mokinių saviraišką.

Projekto dieną į mokyklos stadioną susirinko mūsų mokyklos, Simno gimnazijos, Simno žemės ūkio mokyklos, Simno miesto bendruomenės nariai. Mokyklos direktorė Janina Žeimienė pasveikindama susirinkusius projekto dalyvius, pirmiausia pasidžiaugė savo didžiąja šeima – mokyklos bendruomene. „Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir šioje, būna visokių dienų – ir smagesnių, ir liūdnesnių. Tačiau džiugu matyti gražėjančias ir modeliais tampančias mokines, tvarkingus, pasitempusius jaunuolius ir kiekviename renginyje apsilankančiu vis didesniu būriu svečių, kurie kiekvienas atneša tam tikrą indėlį į mūsų kasdienį gyvenimą“, – kalbėjo direktorė.

Rytą pradėjome mankšta, kurią pravedė Rūta Karkauskaitė-Ivanauskė, sporto ir sveikatingumo klubo „ŠaulėGym“ trenerė. Po rytinės mankštos startavo sportinės ir orientavimosi varžybos „Lobio paieška“. Projekto dalyviai save išbandė individualiose ir komandinėse futbolo, krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, smiginio ir estafečių rungtyse. Taip pat veikė maisto gaminimo dirbtuvės, kuriose projekto dalyviai pademonstravo savo gebėjimus ir kūrybiškumą gaminant „Sveikus priešpiečius“. Jų degustacija vyko mokyklos parkelyje.

Šiek tiek pasistiprinę susirinkome į jogos ir meditacijos užsiėmimą, kurį pravedė Rasa Urbonienė, studijos „Sakralus garsas“ įkūrėja ir organizatorė, praktikuojanti ir propoguojanti netradicinius gydymo būdus, tokius kaip gydymas garsu, akmenimis, spalvomis, reiki.

Visas dienos veiklas vainikavo nugalėtojų ir projekto dalyvių apdovanojimai bei fotosesija.

Tik tinkamoje (funkcionalioje, saugioje, higieniškoje, estetiškoje) mokymosi aplinkoje, kurioje vyrauja šilti, emociškai saugūs, tolerancija, laisvu pasirinkimu ir atsakomybe, lankstumu ir kūrybiškumu grindžiami tarpusavio santykiai tarp vaikų, vaikų ir pedagogų, tėvų, Simno bendruomenės narių galima sklandžiai įgyvendinti projektą. Ypač veiksmingas yra palankus požiūris į kiekvieną vaiką – nesvarbu, iš kokios socialinės – kultūrinės aplinkos jis būtų, kokiais gabumais ar mokėjimais pasižymėtų.

Sporto projekto metu sudarėme tinkamas sąlygas kiekvienam dalyviui atsiskleisti ir tobulėti, būti fiziškai aktyviais, įgyti naujų ir patobulinti turimas kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai.

Smagiai ir kokybiškai praleistas laikas mokyklos šeimoje visiems dalyvavusiems renginyje paliko puikius įspūdžius, suteikė gerų emocijų ir naujų pažinčių.

Nuoroda į projekto filmuką: https://youtu.be/xjfZ7eH_rGM